Realitní kancelář pro Prahu a Středočeský kraj
734 699 933
invest@dumrealit.cz
Veřejné obchodní podmínky (VOP)

Vydané společností LIFE Capital s.r.o. – společnost působící pod ochrannou známkou dumrealit INVEST, se sídlem Vinohradská 1710/100 Praha 3, 13000, Vinohrady, IČ: 24312461, DIČ: CZ24312461, bankovní účet vedený u FIO banka a.s., pod číslem 2800311084/2010 (dále jen „společnost“ nebo také „realitní kancelář“)

Tyto Veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) slouží nastavení práv a povinností společnosti vůči zákazníkům společnosti, tedy třetím osobám využívajících služby společnosti, nebo majících v úmyslu využít služby společnosti (dále nej „klienti“).

Společnost v rámci své činnosti vykonáva pro své klienty služby týkající se převážně realitní činnosti. Základní činnosti jsou prováděny přímo společností, část služeb, které přímo nevykonáva, vykonávají pro klienta smluvní partneři společnosti.

 • Obecně zahrnují služby zprostředkování prodeje, pronájmu, jak nemovitých tak movitých věcí.
 • Řešení exekucí, insolvencí a privatizací za své klienty.
 • Komplexní služby spojené s převodem nemovitostí.
 • Správa a služby spojené ze správou nemovitostí.
 • Přímou výplatu peněz za nemovitost.
 • Zprostředkování služeb hypotečních, úvěrových, spořících, také refinancování a navržení finančního plánu.
 • Zprostředkování služeb pojišťovacích.
 • Zajištění stěhovacích služeb.
 • Zajištění stavebních prací, izolačních prací.

Pokud má zájem klient využít služeb společnosti může k tomuto účelu sepsat smlouvu (dále nej „smlouvy“), kterou vymezí rozsah, práva a povinnosti obou smluvních stran, pokud jakýkoliv rozsah, práva a povinnosti ve smlouvě vymezeny nebudou bude se mít zato, že tyto budou plněny dle VOP. V případě, že se klient rozhodne objednat služby společnosti bez toho aby sepsal smlouvu, tedy objednávku provede telefonicky, emailem, na místě, nebo obdobným spůsobem, který je jiný, než smluvní, veškerý smluvní vztah se bude dále řídit VOP.

V rámci svých služeb společnost poskytuje:

PRODEJ NEMOVITOSTI
 • Pro Prodej nemovitostí poskutuje realitní kancelář komplexní služby spojené s převodem nemovitosti
 • Standardně si tyto služby objednává a také platí prodávající, pokud ve smlouvách není uvedeno jinak.
 • Oznámením o objednání služeb je pro realitní kancelář to, že s majitelem nemovitosti jedná o prodeji nemovitosti a vyhledává pro majitele nemovitosti zájemce, kteří by měli zájem o koupi dané nemovitosti.
 • Realitní kancelář poskytuje následující služby:
  • Standardní služby spojené s převodem nemovitosti – OV (osobní vlastnictví)
   • Vyhledání vhodného zájemce, který má zájem nemovitosti koupit
    • Tuto činnost dle požadavků majitele nemovitosti nebo jeho zástupce vykonává společnost různými dostupnými prostředky, např. inzerce na realitních serverech, bannerová kampaň, lokální kampaň, oslovení klientů z databáze apod.
   • Sepsání rezervační smlouvy se zájemci o nemovitost + úschova rezervačního poplatku
   • Ověření právního stavu nemovitosti na katastru nemovitostí
   • Zajištění potvrzení o výši případného nedoplatku/přeplatku původního vlastníka na SVJ *
   • Vypracování kupních smluv advokátem
   • Vypracování smlouvy o advokátní úschově advokátem
   • Advokátní úschova finančních prostředků
   • Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí
   • Podpisy smluv + ověření smluv
   • Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí vč. zaplacení kolku
   • Zajištění pozastávky na daň z převodu nemovitosti (k ochraně kupujícího jako ručitele za zaplacení daně ze zákona)
   • Vypracování znaleckého posudku pro finanční úřad (pouze v případě vyhledávání zájemce a provize nad 60.000 Kč + dph – pokud je pod tuto částku tak pouze zajištění)
   • Vypracování daňového přiznání pro daň z převodu nemovitostí
   • Protokolární předání nemovitosti, včetně nafocení stavu bytu, zaprotokolování stavu energií
   • Přepis energií
   • Vypracování PENB (Průzkazu energetické náročnosti budov) (pouze v případě vyhledávání zájemce a provize nad 100.000 Kč + dph v případě, že majitel dodá podklady k nemovitosti a není potřeba spracovávat úplně nové plány budovy, platí pouze pro byt, RD, v případě činžovních domů a rozlehlých usedlostí dle domluvy)
   • Podání daňového přiznání pro daň z převodu nemovitostí na příslušný finanční úřad
  • Standardní služby spojen s převodem nemovitosti – DV (družstevní vlastnictví)
   • Vyhledání vhodného zájemce, který má zájem nemovitosti koupit
   • Tuto činnost dle požadavků majitele nemovitosti nebo jeho zástupce vykonává společnost různými dostupnými prostředky, např. inzerce na realitních serverech, bannerová kampaň, lokální kampaň, oslovení klientů z databáze a pod.
   • Sepsání rezervační smlouvy se zájemci o nemovitost + úschova rezervačního poplatku
   • Ověření právního stavu nemovitosti na katastru nemovitostí
   • Ověření stavu případných nedoplatů/přeplatků k bytovému družstvu + vydání bezdlužnosti *
   • Ověření výše anuity k bytovému družstvu *
   • Vypracování smluv o převodu družstevního podílu advokátem
   • Vypracování smlouvy o finannčím vypořádání advokátem
   • Advokátní úschova finančních prostředků
   • Vypracování smlouvy o úschově finančních prostředků advokátem
   • Podpisy smluv + ověření smluv
   • Předání smluv družstvu a potvrzení předání zákonem stanovených dokumentů k převedení družstevního podílu družstvu
   • Protokolární předání nemovitosti, včetně nafocení stavu bytu, zaprotokolování stavu energií
   • Přepis energií

    * je vázáno na provedení určitého úkonu jinou osobou (družstvem, SVJ) nemůžeme pouze zajistit v případě, že toto družstvo, nebo SVJ vydá, pokud tyto potvrzení nechce SVJ nebo družstvo vydat informujeme o tom obě strany

  • Jiné služby spojené s prodejem dané nemovitosti nebo spojené s převodem podílu, které jsou domluvené.
  • Realitní kancelář zajišťuje také kompletní převod nemoviostí pro klienty, kteří se nenachází na území ČR – v zastoupení na základě plné moci a také pro klienty, kteří nemluví Českým jazykem, včetně kompletních překladů, které jsou dle zákona potřebné.

Za tyto služby si realitní kancelář účtuje provizi za služby v dle níže uvedeného ceníku služeb (v případě, že se společnost s klientem domluví ve smlouvách na jiné částce pak platí ustanovení ve smlouvách).

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
(V následujícím textu se popisuje případ pronájmu, stejné podmínky platí pro případ podnájmu)
 • Pro pronájem nemovitostí poskutuje realitní kancelář komplexní služby spojené s pronájemem, předáním nemovitostí, příp. další služby s tím spojené
 • Standardně si tyto služby objednává a také platí nájemce, pokud ve smlouvách není uvedeno jinak. Je časté (není však pravidlem) u komerčních prostor platí služby pronajímatel, pokud to takto je vždy je toto uvedeno u danéh inzerátu. Pokud v inzerátu není uvedeno, že nájemce neplatí provizi má se zato, že jí platí nájemce.
 • Služby realitní kanceláře si nájemce objednává odpovědí na inzerát, souhlasem ze zasláním nabídky, nebo přímým domluvením prohlídky.
  • V případě platby provize pronajímatelem – toto ujednání o platbě provize pronajímatel potvrdí a to ve smlouvě, emailem, nebo formou sms
  • Platbou pronajímatele, není vyloučena platba nájemcem
 • Realitní kancelář poskytuje následující služby:
  • Standardní služby spojené s pronájmem nemovitosti
   • Vyhledání vhodného zájemce, který má zájem nemovitosti koupit
    • Tuto činnost dle požadavků majitele nemovitosti nebo jeho zástupce vykonává společnost různými dostupnými prostředky, např. inzerce na realitních serverech, bannerová kampaň, lokální kampaň, oslovení klientů z databáze apod.
   • Sepsání nájemní smlouvy
   • Protokolární předání nemovitosti
   • Převod energií **

   ** Převod energií se provádí na přání té strany, která platí provizi realitní kanceláři, v případě že přání převést energie má druhá strana za toto je účtován poplatek 2000 Kč

CENÍK SLUŽEB

PRODEJ NEMOVITOSTÍ

 • Komplexní převod nemovitostí včetně vyhledání kupujícího / vyhledání nabyvatele
  Pro klienty realitní kanceláře Cena zahrnuje
  Cena nemovitosti do 3.499.999 Kč 5% z prodejní ceny nemovitosti vč. dph * Vyhledání vhodného zájemce 4% z kupní ceny nemovitosti
  Právní služby dle tabulky níže
  Cena nemovitosti od 3.500.000 Kč – 8.999.999 Kč 4% z prodení ceny nemovitosti vč. dph Vyhledání vhodného zájemce 3,5% z kupní ceny nemovitost
  Právní služby dle tabulky níže
  Cena nemovitosti od 9.000.000 Kč 3% z prodejní ceny nemovitosti vč. dph Vyhledání vhodného zájemce 2,8% z kupní ceny nemovitost
  Právní služby dle tabulky níže

  Provize realitní kanceláře je minimálně ve výši 50.000 Kč + dph a to i v případě, že by dle výše uvedeného ceníku vycházela provize menší. Takto si stanovuje realitní kancelář minimální cenu provize, za které je možné poskytnout komplexní služby dle standardních služeb realitní kanceláře.

 • Komplexní převod nemovitostí bez vyledání kupujícího / vyhledání nabyvatele (klienti již přijdou s tím, že ví jasně kdo nemovitost koupí a chtějí pouze služby spojené s převodem jako takovým)
  Cena nemovitosti do 3.499.999 Kč 30.000 Kč + dph
  Cena nemovitosti od 3.500.000 Kč – 8.999.999 Kč 1% z prodejní ceny + dph
  Cena nemovitosti od 9.000.000 Kč 1% z prodejní ceny + dph

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

 • Komplexní pronájem/podnájem nemovitostí (dle službev viz. výše)
  Cena pro klienty realitní kanceláře Cena zahrnuje
  Cena pronájmu (bez služeb) do 15.000 Kč Cena pronájmu vč. služeb + dph Vyhledání zájemce, který si danou nemovitost pronajme (nebo si nemovitost pronajme osoba, za kterou původní zájemce nemovitost vyhledával) + zdarma ostatní standardní služby spojené s pronájmem/podnájmem nemovitostí vypsané výše
  Cena pronájmu (bez služeb) od 15.000 Kč Cena pronájmu bez služeb + dph Vyhledání zájemce, který si danou nemovitost pronajme (nebo si nemovitost pronajme osoba, za kterou původní zájemce nemovitost vyhledával) + zdarma ostatní standardní služby spojené s pronájmem/podnájmem nemovitostí vypsané výše

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB


(služby, které chtějí klienti poskytnout samostatně)
Znalecký odhad nemovitosti byt, dům do 120 m2 5000 Kč
byt, dům nad 120m2, jiné stavby (činžovní dům, komerční prostor, větší domy, byty) dle přesné kalkulace k dané nemovitosti (záleží na velikosti a na kvalitě podkladů, které má majitel k dispozici)
Zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti 1000 Kč
PENB (průkaz energetické náročnosti budov) byty, domy (novostavby do 5 let s podklady) 10.000 Kč – 20.000 Kč (dle velikosti a podkladů, které má majitel k dispozici)
ostatní stavby dle přesné kalkulace k dané nemovitosti (záleží na velikosti a na kvalitě podkladů, které má majitel k dispozici)
Převod energií elektřina + plyn 1000 Kč
jiné služby dle kalkulace
Vypracování kupních smluv na movitý majetek rozsah kupní smlovy bude na max. 10 movitých věcí, která žádná nepodlehá speciálnímu režimu ze zákona 3% z částky kupní ceny, min. 10.000 Kč
ostatní kupní smlouvy dle kalkulace

EXTERNÍ SLUŽBY


Služby provedené na žádost klienta

PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Realitní a právní poradenství Schůzka se zájemcem o nemovitost za účelem rezervace, vysvětlení postupu, dojednání podmínek převodu nemovitosti 2.490 Kč
Zpracování jedné standardní smlouvy
Rezervační smlouva 1.990 Kč
Nájemní / podnájemní smlouva 3.490 Kč
Kontrola a revize jedné smlouvy Kontrola a revize nájemní / podnájemní smlouvy v případě, že zpracování smlouvy nezajišťuje realitní kancelář 5.490 Kč Kč
Výjezd za klientem mimo provozovnu realitní kanceláře Schůzka se zájemcem o nemovitost / s majitelem nemovitosti mimo provozovnu kanceláře (realitní a právní konzultace, doručení dokumentů, dojednávání speciálních podmínek, apod.) 500 Kč / 1 započatá hodina Kč
Zastupování klienta v rámci pronájmu nemovitosti Zastupování klienta na základě plné moci od 1.000 Kč dle náročnosti
Zastupování klienta před soudy a jinými státními orgány od 3.000 Kč dle náročnosti

PRODEJ NEMOVITOSTI

Realitní a právní konzultace Schůzka se zájemcem o nemovitost za účelem rezervace nemovitosti, vysvětlení postupu, dojednání podmínek pronájmu / podnájmu 1.490 Kč
Zpracování jedné standardní smlouvy
Rezervační smlouva 2.990 Kč
Smlouva o budoucí kupní smlouvě / kupní smlouva 5.490 Kč
Smlouva o úschově 3.490 Kč
Smlouva o převodu družstevního podílu 4.490 Kč
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 1.490 Kč
Kontrola a revize jedné smlouvy Kontrola a revize výše uvedených smluv v případě, že zpracování smlouvy nezajišťuje realitní kancelář 8.490 Kč Kč
Výjezd za klientem mimo provozovnu realitní kanceláře Schůzka se zájemcem o nemovitost / s majitelem nemovitosti mimo provozovnu kanceláře (realitní a právní konzultace, doručení dokumentů, dojednávání speciálních podmínek v případě nutnosti, apod.) 1000 Kč / 1 započatá hodina Kč
Zastupování klienta při převodu nemovitosti Zastupování klienta na základě plné moci od 3.000 Kč dle náročnosti
Zastupování klienta před soudy a jinými státními orgány od 5.000 Kč dle náročnosti
Finanční poradenství Srovnání nabídek všech finančních institucí, vysvětlení postupu ZDARMA
Výjezd finančního specialisty za klientem mimo provozovnu realitní kanceláře Schůzka se zájemcem o financování mimo provozovnu realitní kanceláře (finanční konzultace, doručení dokumentů, vyjednávání podmínek, apod.) 1.000 Kč / 1 započatá hodina

V připadě, že si klient objedná služby, které nejsou v tabulce výše uvedeny, bude klientovi před započetím služeb předložena kalkulace.

Dokumenty ke stažení

Vydáno společností LIFE Capital s.r.o. dne 1.12.2013 v Praze

Copyright © 2014 Cherone s.r.o.